Alfredo, marido de Eufemia. © Eloy San Miguel

Alfredo.

Jalón de Cameros.

© 2009 - Roberto Arenzana